Pavel Kozelka

psycholog, psychoterapeut

PhDr. Pavel Kozelka

palokozelka@seznam.cz

mob.: 721 465 845

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UP a pedagogiku na PF JČU. Absolvoval jsem výcvik v Gestalt psychoterapii v Institutu Dialog. Studoval jsem také na 1.LF UK Lékařskou psychologii a psychopatologii, avšak studia jsem ve 4. ročníku zanechal. V roce 2021 jsem získal atestaci z klinické psychologie.

Od roku 2012 do roku 2021 jsem pracoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako psycholog. Prošel jsem všeobecnými psychiatrickými odděleními akutní i následné péče, protialkoholním, výzkumným oddělením a oddělením pro léčbu afektivních poruch. Díky tomu jsem schopen rozeznat normalitu od patologie, vážím si obyčejností každodenního života zdravého člověka, a kladu důraz na podstatné věci.

Působil jsem také v Národním ústavu duševního zdraví (bývalé Psychiatrické centrum Praha) jako výzkumný a vývojový pracovník. Zde jsem si zvykl nepřetržitě se učit nové dovednosti, spolupracovat na řešení problémů v multidisciplinárních týmech, a klást si před sebe další a další výzvy.

Spolupracoval jsem rovněž s ČVUT na vývoji a aplikaci nových technologií v psychiatrii, personalistice a bezpečnostních otázkách. Tato zkušenost mi přinesla volný prostor pro vlastní kreativitu, invenci, nekonformní myšlení, avšak zároveň smysl pro reálnou použitelnost.

V současnosti se věnuji zejména psychoterapii ve své praxi a psychologickém centru ideazz.cz.