Pavel Kozelka

psycholog, psychoterapeut

PhDr. Pavel Kozelka

palokozelka@seznam.cz

mob.: 721 465 845

psychoterapie-efektivne

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UP a pedagogiku na PF JČU. V současnosti studuji na 1.LF UK a VFN Lékařskou psychologii a psychopatologii a dále se vzdělávám v Gestalt psychoterapii v Institutu Dialog.

V Psychiatrické nemocnici Bohnice působím jako psycholog na uzavřeném psychiatrickém oddělení následné péče. Díky tomu jsem schopen rozeznat normalitu od patologie, vážím si obyčejností každodenního života zdravého člověka, a kladu důraz na podstatné věci.

V Národním ústavu duševního zdraví (bývalé Psychiatrické centrum Praha) jsem zaměstnaný jako výzkumný a vývojový pracovník. Zde jsem si zvykl nepřetržitě se učit nové dovednosti, spolupracovat na řešení problémů v multidisciplinárních týmech, a klást si před sebe další a další výzvy.

Spolupracuji rovněž s ČVUT na vývoji a aplikaci nových technologií v psychiatrii, personalistice a bezpečnostních otázkách. To mi přináší volný prostor pro vlastní kreativitu, invenci, nekonformní myšlení, avšak zároveň smysl pro reálnou použitelnost.