Pavel Kozelka

psycholog, psychoterapeut

PhDr. Pavel Kozelka

palokozelka@seznam.cz

mob.: 721 465 845

psychoterapie-efektivne

Cena za 50 minutové sezení (psychologické poradenství) je 1200 Kč.

Platíte v hotovosti na konci sezení.

Věřím, že pokud má být terapie co platná, je nutné, aby si terapeut a klient důvěřovali, mohli se na sebe navzájem spolehnout a byli schopni spolu adekvátně komunikovat. Proto počítám s tím, že se dostavíte na dohodnuté sezení.

Nepracuji s lidmi, kteří nerespektují dohodnuté termíny sezení. Považuji to za oboustrannou ztrátu času a nízkou motivaci klienta ke spolupráci. Přirozeně existuje možnost nenadálé překážky, jež vám či mě znemožní přijít dle domluvy. V tom případě není problém sezení přeobjednat. Neomluvíte-li se vy z dohodnuté schůzky 24 hodin předem, hradíte sezení v plné ceně.

Neomluvím-li se já z dohodnuté schůzky 24 hodin předem, máte příští sezení zadarmo.