Pavel Kozelka

psycholog, psychoterapeut

PhDr. Pavel Kozelka

palokozelka@seznam.cz

mob.: 721 465 845

psychoterapie-efektivne

Cena za 45 minutové sezení (psychologické poradenství) je 1500 Kč.

Platíte v hotovosti na konci sezení.

Věřím, že pokud má být terapie co platná, je nutné, aby si terapeut a klient důvěřovali, mohli se na sebe navzájem spolehnout a byli schopni spolu adekvátně komunikovat. Proto počítám s tím, že se dostavíte na dohodnuté sezení.

Nepracuji s lidmi, kteří nerespektují dohodnuté termíny sezení. Považuji to za oboustrannou ztrátu času a nízkou motivaci klienta ke spolupráci. Pokud se z dohodnutého sezení neomluvíte 48 hodin předem, hradíte jej v plné výši.